På Gång

angsnas460x264

Siljeströms hjälper Huge i projektet Ängen ny förskola, med projektledning. Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak.
Bildkälla: Tyréns

siljestroms_passivhus_puff_ny

Mattias Eklund på Siljeströms är Certifierad Passivhusexpert.
Läs mer om vår expertis inom passivhus.

 


Aktuellt


Brandlarmsbyte i de publika och tekniska delarna av World Trade Center, Stockholm. WTC har en totalyta på 150 000 m2 …

Siljeströms har hjälpt Brf Safiren med projektledning för renovering av fasad och balkonger. Projektet var lyckat och omnämndes i en …

Renovering av skollokaler i fastighet med särskilt bevarandevärde Arbetena med Kv. Mimer 8 fortsätter. Inom kort ska Byggnad 04 renoveras …

Östra grundskolan har fått en ny, modern samlingsyta när café och bibliotek renoverades. Siljeströms har hjälpt Huge med projekt- och …
Tidigare inlägg
Konstruktionsdokumentation – Till nytta för dig som fastighetsägare
Sedan 1 januari 2017 ska konstruktionsdokumentation tas fram enligt EKS 10, med uppgifter om förutsättningar för dimensionering och utförande. På …

Referenser