På Gång

Siljeströms hjälper Huge i projektet Ängen ny förskola, med projektledning. Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak.
Bildkälla: Tyréns

På Danderyds sjukhus pågår planering, projektering och genomförande av flera projekt som alla ingår i Landstingets strategiska investeringar för framtidens sjukvård.
Läs mer

 


Aktuellt


Brandlarmsbyte i de publika och tekniska delarna av World Trade Center, Stockholm. WTC har en totalyta på 150 000 m2 …

Siljeströms har hjälpt Brf Safiren med projektledning för renovering av fasad och balkonger. Projektet var lyckat och omnämndes i en …

Renovering av skollokaler i fastighet med särskilt bevarandevärde Arbetena med Kv. Mimer 8 fortsätter. Inom kort ska Byggnad 04 renoveras …

Östra grundskolan har fått en ny, modern samlingsyta när café och bibliotek renoverades. Siljeströms har hjälpt Huge med projekt- och …
Tidigare inlägg
Entreprenadjuridik i fokus
Hur ser ansvaret ut mellan en beställare och entreprenör i fråga om informationsgivning i anbudsstadiet vid en totalentreprenad där parterna …

Referenser