ENERGI

Fler och fler fastighetsägare och driftbolag inser fördelarna med att arbeta proaktivt för att minimera energibehovet i fastigheter. Samtidigt måste återkommande myndighetskrav bevakas och uppfyllas. Siljeströms tillhandahåller tjänster som OVK-besiktningar, OVK-åtgärder, energiutredningar med åtgärdsförslag och driftoptimering.

Genom att trimma in det lägsta möjliga energibehovet och samtidigt säkerställa att rätt klimat- och komfortnivå upprätthålls, blir både fastighetsägare och brukare nöjda. Inför en planerad ombyggnad kan en energiutredning där olika alternativ jämförs utgöra ett värdefullt beslutsunderlag.

Vi har även tillgång till besiktningsmän som har riksbehörighet, och lång erfarenhet av projektledning av OVK-åtgärder och energiprojekt.

Anastasios Pennou

Styrelseordförande

08-440 76 31
073-440 76 31
ap@siljestroms.se