Våra tjänster

Stora och små projekt
Projektledning är att förutse allt vad ni som kund kommer att behöva tänka på och det gillar vi. Det kan handla om att föreslå vilken ersättningsmodell och entreprenadform som passar bäst eller vilka entreprenörer som behövs för att genomföra projektet på smartast sätt. Siljeströms har lång erfarenhet av alla delar i ett byggprojekt.

Trygghet genom hela projektet
Genom att anlita oss kan man försäkra sig om att projektet rullar på som det ska genom alla faser. När Siljeströms arbetar ser vi till att ha kunskap om hela projektet och kan vägleda kunden tills det är färdigt. Vi har bra styrningsverktyg och organisationsuppbyggnad och kan leda upphandlingsprocesser. Siljeströms sätter upp tydliga ramar för projektet och ser dessutom till att vi följer dem.

Vi arbetar med både små och stora projekt i olika skeden. Projektledningen innefattar allt från förstudie till programhandling, projektering, upphandling, produktionsskede, färdigställande och utvärdering. Siljeströms arbetar också med ekonomistyrning i projekt.

Glenn Olofsson på Siljeströms.
Glenn Olofsson

Affärsområdeschef projektledning

08-440 76 35
073-440 76 35
go@siljestroms.se