Ny förskola i Nytorps Mosse

Siljeströms har hjälpt Huge att bygga en ny förskola i Trångsund. Huset uppfyller kriterierna för nivå Silver enligt Miljöbyggnad och är utformat för att man ska kunna tillämpa Reggio Emilia-pedagogik. Förskolan rymmer cirka 100 barn över fem avdelningar.

Siljeströms har ansvarat för projekt- och byggledning.

nytorps-sept-460x530-2

Nytorps mosse juni 2015

Nytorps mosse januari 2015

nytorpsmosse-copy-2

forskolanytorpsmosse

 

Glenn Olofsson på Siljeströms.
Glenn Olofsson

Affärsområdeschef projektledning

08-440 76 35
073-440 76 35
go@siljestroms.se