Klara strand

Projektet omfattade för Siljeströms del upprättande av konstruktionsritningar för nya bjälklag och bärande konstruktioner av den nya entrén. De stora glasytorna innebar särskilda utmaningar för att hitta ett utförande som fungerade för alla inblandade parter från leverantör till slutligt montage. En intressant del av uppdraget omfattade dimensioneringen av bärande konstruktion för två stora glasskjutväggar invändigt.
KlaraStrand460