Godsfinkan

Siljeströms har levererat konstruktionshandlingar för ombyggnad till skola i Kvarteret Godsfinkan. Uppdraget omfattade komplicerade håltagningar i bjälklag med stora spännvidder. I uppdraget ingick även grundläggning för ny entré där markförhållandena krävde pålning. Projektet infattade många samordningsfrågor mellan konstruktörer, arkitekter och installatörer. Siljeströms är glada att ha fått fortsatt förtroende från totalentreprenören i nya projekt liksom spännande nya uppdrag i samarbete med de medverkande projektörerna.