PRODUKTION

Nyproduktion av byggnader

I vår helhetslösning ingår naturligtvis även själva byggproduktionen. Där syr vi ihop det som vi i tidigare skeden planerat för och tar även hänsyn till outtalade önskningar.

Vi kan erbjuda nyproduktion och ROT av byggnader såsom bostäder, industrihallar och offentliga byggnader. Vi kan ta ett helhetsansvar eller ansvara för delar av projektet.

Anastasios Pennou

Styrelseordförande

08-440 76 31
073-440 76 31
ap@siljestroms.se