Om oss

Om vi ska försöka sammanfatta vår verksamhet är det några ord som dyker upp direkt: Engagerade medarbetare som tar ansvar för projekten, hittar lösningar och som brinner för det här arbetet. Och det står vi för, vi tycker att vårt jobb är viktigt och kul!

På Siljeströms har vi skilda bakgrunder och olika kompetenser för att kunna komplettera varandra. Bra team ger trygghet i projekten och tydlighet och öppenhet i kommunikationen mot beställaren.

Siljeströms har funnits sedan 1975 då Anders Siljeström grundade sitt arkitektkontor, under årens lopp har företaget kompletterats alltmer. Idag har vi kompetens inom byggnadsprojektering, energi- och inomhusmiljö, projekteringsledning, projektledning och riskanalys. Välkomna till oss!

Vår mission
Vi ska vara en lösningsorienterad partner med ett stort engagemang, kreativitet och kunnande.

Vår vision
Att bli det ledande byggkonsultföretaget med spetskompetens inom riskanalys.

Anastasios Pennou
Styrelseordförande
08-440 76 31
073-440 76 31
ap@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Ett framgångsrikt projekt handlar om att bygga upp en bra organisation.
Anastasios Pennou

Referensprojekt

Danderyds sjukhus, Reservkraftsprojekt – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekt- och projekteringsledning, upphandling enligt LOU, ekonomistyrning och uppföljning
Projektkostnad: 275 000 tkr
Projekttid: 2009-2014

Nacka Närsjukhus Ventilationsprojekt – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekt- och projekteringsledning.  Upphandling enligt LOU, ekonomistyrning och uppföljning.
Projektkostnad: 18 000 kkr
Projekttid:2010-2011

Rosenlunds sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekt- och projekteringsledning för fyra parallella projekt. Hyresgästanpassningar, brandprojekt och ventilationsprojekt.
Projektkostnad: 168 000 kkr
Projekttid: 2005-2008

Scandic Uplandia – Pandox AB
Projektledning av renovering av 51 badrum.
Projekttid: 2012

Anastasios Pennou
Styrelseordförande
08-440 76 31
073-440 76 31
ap@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Ett framgångsrikt projekt handlar om att bygga upp en bra organisation.
Rebecca Rudfjäll
VD
08-440 76 37
073-440 76 37
rr@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Viktiga verktyg för att uppnå projektets mål är en väl utförd analys av risker och en tydlig struktur.
Rebecca Rudfjäll

Referensprojekt

Change manager Danderyds sjukhus, Strategiska investeringar
Ändringshantering, uppföljning och validering
Projekttid: 2017-

Teknisk upprustning byggnad 03 Danderyds sjukhus
Projektledare för teknisk upprustning samt hyresgästanpassning byggnad 03
Projekttid: 2017-2018

Östra Grundskolan, Skogås – Huge Fastigheter AB
Projektledare för ombyggnad av entré, café/bibliotek, matsal och skolgård. Arbetet utförs i etapper och planeras vara helt klart 2017.

Stockholms Stadshus – Fastighetskontoret
Projektledare för nytt utrymnings- och brandlarm i Stockholms Stadshus, ekonomi- och riskhantering. Befintligt brandlarmsystem har uppgraderats med heltäckande brand- och utrymningslarm. Förutom kontorslokaler för politiker berörs evenemangs- och restauranglokaler.  Stadshuset är en blåklassad byggnad och för vissa rum finns ett vårdprogram.
Projekttid: 2014-2016

Dalens sjukhus – Förstudie teknisk upprustning
Målet med förstudie var att beskriva statusen på sjukhusets tekniska system och de konsekvenser som en upprustning av systemen medför.
Projektledare i samarbete med ebab, för Locum AB.
Projekttid: 2015

Huddinge Centrum – Huge Fastigheter AB
Projektledare för produktionen Etapp 1 och projekt- och projekteringsledning för etapp 2 och 3.
Projektkostnad: 20 000 tkr
Projekttid: 2013-2015

Danderyds sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB

Ekonomistyrning och samordningsansvarig mot hyresgäster gällande strömavbrott i samband med inkoppling av ny reservkraft under 16 månader.
Projektkostnad: 275 000 tkr
Projekttid: 2009-2014

Sabbatsbergs sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekt- och projekteringsledare för sammankoppling av köldbärarsystem. Upphandling enligt LOU
Projektkostnad: 5000 tkr
Projekttid: 2012

Norrtälje sjukhus – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Inventering och sammanställande av utredning rörande hyresgästers behov av reservkraft och åtgärdsförslag byggnad 01.
Projekttid: 2012

Grimman 2 och 3 – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Ekonomistyrning, prognosarbete samt ekonomisk riskbedömning.
Projekttid: 2010-2012

Nacka Närsjukhus Fukt i bjälklag – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projektledare för saneringsprojekt i operationslokaler Nacka Närsjukhus. Upphandling enligt LOU
Projektkostnad: 10 000 tkr
Projekttid: 2010-2011

Nacka Närsjukhus Närakuten – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekt- och projekteringsledare för ombyggnadsprojekt Nacka Närsjukhus. Upphandling enligt LOU
Projektkostnad: 3 845 tkr
Projekttid: 2009-2010

Långbro Park, Stora Mans, Skolbyggnad. Beställare: Strandfastigheter i Sickla AB
Biträdande projekteringsledare för ombyggnad av skolbyggnad, ventilation, mark, brandskydd, fönsterbyte, tillbyggnad.
Projektkostnad: 1 500 kkr
Projekttid: 2007-2008

Rebecca Rudfjäll
VD
08-440 76 37
073-440 76 37
rr@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Viktiga verktyg för att uppnå projektets mål är en väl utförd analys av risker och en tydlig struktur.
Glenn Olofsson på Siljeströms. Glenn Olofsson på Siljeströms.
Glenn Olofsson på Siljeströms.
Glenn Olofsson
Affärsområdeschef projektledning
T: 08-440 76 35 / 073- 440 76 35
go@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Målet är att få allt att falla på plats: Teknik, ekonomi och tider.
Glenn Olofsson

Referensprojekt

Nytorps mosse, Huge

Projektledning för ny förskola i Trångsund

Projekttid: 2014-2015
Skalmuren 4, Huge

Byggledare för uppförandet av ny förskola i Huddinge. Uppförs som paviljonger hyrda från Cramo.

Projekttid: 2013-2014
Föreläsare BAS-P/U, Nackademin

Ansvarig för ett kursmoment gällande BAS-P/U.

Kurslängd: 12 timmar föreläsning och 2 timmar tentamen

Hösten 2013, hösten 2014, hösten 2016

 

Mindre ombyggnader Scandic Uplandia.

Beställare: Pandox/ Scandic

Projekterings-, projekt- och byggledning för byte av 114 gästrumsdörrar, styrentreprenad, ventilationsentreprenad rensning av kanaler samt injustering, hissentreprenad och ombyggnad av entré.

Projekten innefattade framtagande av handlingar, upphandling av entreprenör, materialbeställningar, tidplanering och styrning.

 

Badrumsrenovering Scandic Uppsala Nord

Byggledare för badrumsrenovering av 114 hotellrum.

 

Mindre ombyggnader Scandic Uppsala Nord

Projekterings-, projekt- och byggledning för byte av massagolv i kök, renovering av publika wc, byte av entrépartier, ny uteplats, ytskiktsrenovering av Relax och byte av 109 gästrumsdörrar.

Projekten innefattade framtagande av handlingar, upphandling av entreprenör, materialbeställningar, tidplanering och styrning.

 

Sollentuna sjukhus, stambyte – Landstingsfastigheter genom Locum AB

Samordnande byggledning på plats, hyresgästkontakt för stambyte inom 5 byggnadsdelar av Sollentuna sjukhus.

Projektkostnad för stambytet: 10 600 tkr

Projekttid: 2009

 

Sollentuna sjukhus: ventilationsprojekt fläktrum pl 10, ventilationsprojekt containeraggregat på lågdelarna och ombyggnad av ventilationssystem – Landstingsfastigheter genom Locum AB

Samordnande byggledning på plats, hyresgästkontakt för ventilationsprojekt Sollentuna sjukhus, i samband med installation av ventilationsaggregat med tillhörande byggnads­åtgärder i fläktrum och installation av 8 st containeraggregat på lågdelstak, samt ombyggnad av ventilationssystem, schakt och kanaler

Projektkostnad: 36 000 tkr

Projekttid: 2008-2010

 

Grimman 2: stambyte och installation av nytt brandlarm- Landstingsfastigheter genom Locum AB

Projektledning under produktionsskedet. Stambyte och brandlarmsinstallation på sjukhus under delvis pågående verksamhet. Samordning av evakueringar och anpassningar för vård av inneliggande patienter samt evakuering av administrativ personal.

Projektkostnad för stambytet: 16 000 tkr

Projekttid: 2010-2011

 

Grimman 3: stambyte och brandprojekt – Landstingsfastigheter genom Locum AB

Samordnare av evakueringsåtgärder för hyresgäster under produktionsskedet. Totalt 27 evakueringar som innebär samordning av anpassningar gällande bygg, IT, Tele, Larm och eventuella hyresgästspecifika krav i evakueringslokalen.

Projektkostnad: 95 000 tkr

Projekttid: 2011-2012

 

Renovering av bjälklag Hilton Slussen. Beställare: Pandox/ SKL

Projektledare. Byte av tätskikt på samfällig mark. Framtagande av handlingar, upphandling och byggledning på plats.

Projektkostnad: 4 500 tkr

Projekttid: 2012

 

Badrumsrenovering Scandic Uplandia. Beställare: Pandox/ Scandic

Byggledare. Medverkan under sista delen av badrumsprojektet. Kalkyl- och tidplaneringsarbeten.

Projekttid: 2012

Glenn Olofsson
Affärsområdeschef projektledning
T: 08-440 76 35 / 073- 440 76 35
go@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Målet är att få allt att falla på plats: Teknik, ekonomi och tider.
Haile Baylioz
OVK-projektledare
T:08-440 76 45 / 073-440 76 45
hb@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Haile Baylioz

Referensprojekt

Södertälje sjukhus OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnaderna 09, 10, 13, 25 och 26.
Pågående

Löwenströmska OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, byggnad 02.
Höst 2017.

Ankaret Behandlingshem OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, byggnaderna 01 och 02.
Höst 2017

Rosenlunds sjukhus OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnaderna 02, 04 och 09.
Pågående

Nacka sjukhus OPERATION OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnad 01.
Pågående

S:t Eriks ögonsjukhus OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnaderna 01, 02, 03, 11 och 12.
Byggnad 12 både allmänventilation och Operation.
Pågående

Vita bergens ungdomshem OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, byggnad 02.
Höst 2017

Berga Naturbruksgymnasiet OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnaderna 01, 02, 21a, 21b, 21d, 33, 45, 51 och 72.
Pågående

Landstingshuset OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnaderna A, E, F, G, H, K, L och N.
Pågående

Serafen Vårdcentral
OVK-besiktning och åtgärder samt radonåtgärder.
OVK-projektledning, 2017 byggnad 02.
Pågående

KS Solna OPERATION OVK-besiktning och åtgärder
OVK-projektledning, 2017 byggnaderna A, E, F4, Q6, R3.
Pågående

Skogalundsklippan VVS-projektering
VVS-projektering lägenhetsombyggnad.
Pågående

Haile Baylioz
OVK-projektledare
T:08-440 76 45 / 073-440 76 45
hb@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Lydia Douzoulikopoulou
Administratör
T: 08-440 76 44
ld@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Kontakta oss för konsultation!
Lydia Douzoulikopoulou
Lydia Douzoulikopoulou
Administratör
T: 08-440 76 44
ld@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Kontakta oss för konsultation!
Mattias Ehn
Byggprojektör (ext resurs)
T: 072-209 1299
mae@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Mattias Ehn

Referensprojekt

Lagerlokal, Häggvik, Sollentuna

En ny lagerlokal om ca 700 kvm.

Utmaningar gällande en kalldel och en varmdel inuti lagret och tillhörande krav gällande energieffektivitet, samt ett entresolplan med höga spännvidder och en kostnadseffektiv bjälklagslösning. Stomsystemet valdes till en prefabricerade limträstomme.

Konstruktionsritningar gällande grundplaner, entresol och vägguppbyggnader samt en träregelstomme med stabiliserande fästpunkter för hiss.

Projekttid: 2017

Stentägten skola, Söderhamn 
Nybyggnation samt stora ombyggnader av befintliga lokaler. Nybyggnation om ca 4 000 kvm.

De stora utmaningarna i projektet var att få ihop alla nivåskillnader då tre stycken befintliga, separata huskropparna skall byggas samman. Konstruktionshandlingar (FU) för samtliga ingående delar i huset har tagits fram förutom taket då lättelementtak var mycket lämpligt i detta projekt. En kombination av trä, stål och betong används för att klara av svårigheterna med att få ihop de befintliga huskropparna till en stor ny huskropp.

Projekttid: 2016-

Stentägten förskola, Söderhamn
Nybyggnation samt ombyggnation av befintliga lokaler.

Nybyggnation om ca 180 kvm. Konstruktionshandlingar för ny grundläggning: platta på mark med förhöjd sockel i val av ALBA-balk för förkortande byggtider. Kompletteringar gentemot befintlig trossbotten i dåligt skick. Stomplaner samt takplaner och tillhörande dimensionering.

Projekttid: 2017-

Flugsnapparen 8, Stockholm

Ombyggnation och kompletteringar av befintligt stomsystem samt nybyggnation av balkonger.

De nybyggda balkongerna skulle efterlikna befintliga balkonger i material och utformning. Tunga balkonger i stål och betong dimensionerandes gentemot erhållen draghållfasthet i befintlig dubbelmurad yttervägg. Konstruktionsritningar för sänkning av hisschakt, som inkluderade rivning av grundbalk. Ritningsförslag för konstruktionslösning gällande eventuell höjning av framtida åtgärd för hisstopp.

Projekttid: 2016-2017

Mattias Ehn
Byggprojektör (ext resurs)
T: 072-209 1299
mae@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Pontus Estelle
Byggprojektledare (ext resurs)
T: 070-788 54 84
pe@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Pontus Estelle

Östra Grundskolan, Skogås – Huge
Byggledare för ombyggnad av café/bibliotek utfört under sommaren 2016.

Brf Lövsätra
Utredning, behovsanalys gällande tak, fönster och köksstammar. Byggprojektledning.
Upprättande av förfrågningsunderlag gällande renovering av stammar och tak samt upphandling av entreprenör.
2016 –

Förskolan Tvättbjörnen i Trångsund, Huge
Om & tillbyggnad av ventilationssystem på förskolan. Byggledning
2015

Björnlunda Om & tillbyggnad av gårdsfastighet Bostadshus om 70+65 kvm
Renovering till ny modern standard i gammal lantlig stil. Projektering, bygglov, kalkylering och produktionsledning.
Total renovering av befintligt hus med nytt värmesystem, ny el, nya ytskikt, kök, eldstad. Delvis nytt VA och AV.
Förberett för nya ledningar till kommunalt AV.
Tillbyggnad avsåg ny entré/ hall och badrum.
2015

Trapphusrenovering Brandbergen ca: 40 st
Omfattning: Nya ytskikt, måleri och plattsättning.
Kalkylering, produktionsledning.
2014-2015

Renovering av 30 st lägenheter i södra Stockholm med avsikt att höja standard
Kalkylering, produktionsledning, dokumentadministration.
2014

Pontus Estelle
Byggprojektledare (ext resurs)
T: 070-788 54 84
pe@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Lassi Heino
Byggprojektledare
T: 08-440 76 32 / 073-440 76 32
lh@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Lassi Heino

Referensprojekt

Ängsnäs förskola, Byggledning Huge
Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak. Förskolefastigheten är cirka 5000 kvm med en inhägnad förskolegård om cirka 3500 kvm.
Projektstatus: Pågående pålning och markarbete / Planerad färdigställandetid: 2018 Q3.

Byggledning av ombyggnation av förskola till lägenhet
Brf Skogalundklippan i Nacka, anpassning av förskolelokal till en lägenhet. Byggarbeten innehåller totalrenoveringen av lokalen och avväxling i väggen för att ändra ingången till lokalen.
Projekt status: Rivningen är klar och byggstart är räknad mot höst 2017.

Brf Lövsätra, Byggledning
Framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning. Byggledning och stöd åt föreningen med fönsterbyte och balkongrenovering för två huskroppar.
Projektstatus: Anbudskede, upphandling av entreprenad.

SBA Kommunalhuset i Huddinge, Huge
HUGE anpassar lokaler i Huddinge Kommunalhuset för en ny verksamhet. Projektet innehåller golvbyte, nya innerväggar, håltagning i fasaden för nya dörrar till en innergård. Anpassning av ventilation för bättre inneluft samt trevligare arbetsmiljö.
Projektstatus: Pågående, Planerad färdigställandetid v 35 – 2017

Brf Bokskogen, Byggledning
Byggledning och stöd åt Brf Bokskogen under fasadentreprenad som omfattar ommålning av radhus som ingår i föreningen. Föreningen består av 57 lägenheter i 12 st. huslängor i två plan. Projektet innehåller målning av fasader och byte av fasad där det behövs.
Projektstatus: Planerad färdigställandetid slutet av oktober 2017 (väderberoende)

Röntgenvägen 3, Huge
Byggledning åt HUGE. Radiatorsbyte i 14 våningshus i Huddinge. Nya vattenledningar och radiatorer monteras för att få bättre värme i huset.
Projektstatus: Pågående, planerad färdigställandetid v. 35 – 2017

Lassi Heino
Byggprojektledare
T: 08-440 76 32 / 073-440 76 32
lh@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Kim Håland
Projektledare
T: 08-440 76 38 / 073-440 76 38
kh@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Kim Håland

Referensprojekt

Strategiska investeringar Danderyds sjukhus – Locum AB
Projektledarstöd vid framtagning av Projektplan för Strategiska investeringar Danderyds sjukhus samt mall för Genomförandeplan.
Projekttid: 2017

Familjecentralen i Skogås – Huge Fastigheter AB
Biträdande projektledare vid ombyggnad av lokal för anpassning till nya verksamheter: Barn- och utbildningsförvaltningen, Social- och äldreförvaltningen och Barnmorskemottagning. Anpassningar till varje specifik verksamhets krav, ytskikt och inredningsdetaljer.
Projekttid: 2017

Programhandling: Nybyggnad Långsjöskolan, Huddinge
Framtagning av riskregister, kompilering av Programhandling.
Projekttid: 2017

Utveckling av webbaserat Riskanalysverktyg, PART
Projekttid: 2017

Kim Håland
Projektledare
T: 08-440 76 38 / 073-440 76 38
kh@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Kevin Matumona
Byggprojektledare
T: 08-440 76 47 / 073-440 76 47
km@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Kevin Matumona
Kevin Matumona
Byggprojektledare
T: 08-440 76 47 / 073-440 76 47
km@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Daniel Molund
Projektledare (ext resurs)
dm@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
När det kommer till kritan handlar projektstyrning om riskhantering.
Daniel Molund

Referensprojekt

OVK-projektledning Fastighetsområde Närsjukhus
Projektledning för OVK-besiktningar och åtgärder efter besiktning.
Objekt: Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus, Handens sjukhus
Projekttid: 2009-pågående

Projektledarstöd Teknikförvaltning Danderyds sjukhus
Stöd till teknisk förvaltare.
Projekttid: 2010-2012

Utveckling av Riskanalysverktyget
Webbaserat riskanalysverktyg under utveckling i samarbete med Firma Karl Rystedt.
Projekttid: 2012-

Rosenlunds sjukhus
Ansvar för den ekonomiska uppföljningen via Locums ekonomisystem, ekonomisk samordning av flertal parallella projekt som i huvudsak omfattat:

  • Hyresgästanpassning för Handikapp och Habilitering ca 10 000 m2 ombyggd yta,
  • Hyresgästanpassning för Karolinska Hörsel Barnhab ca 1400 m2
  • Brandprojekt, har omfattat installation av brand- och utrymningslarm och installation av sprinkler inom hela sjukhuset.
  • Ventilationsprojektet, byte av samtliga aggregat, rengöring och injustering av ventilationsanläggningen.

Projektkostnad: 168 000 tkr
Projekttid:2005-2008

Daniel Molund
Projektledare (ext resurs)
dm@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
När det kommer till kritan handlar projektstyrning om riskhantering.
Fredrik Nilsson
Byggledare
T: 08-440 76 36 / 073- 440 76 36
fn@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Bra byggande till låga kostnader!
Fredrik Nilsson

Referensprojekt

Nacka Närsjukhus Fukt i bjälklag – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Byggledare för saneringsprojekt i operationslokaler Nacka Närsjukhus, sommaren 2010.
Projektkostnad: 10 000 tkr
Projekttid: 2010-2011

Brf Skogalundsklippan – Ombyggnad av gemensamhetslokal till lägenhet
Byggledare för Siljeströms Byggproduktion.
Projekttid: 2011

Inventering operationssalar – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Inventering av luftflöden i operationslokaler.
Projekttid: 2012 pågående

100% Proffs – Nyproduktion av brädgård
Projektledning under produktionstiden.
Projekttid: 2012

Ombyggnad av vind till lägenhetsyta
Projektledning under produktionstiden.
Projekttid: 2012

Fredrik Nilsson
Byggledare
T: 08-440 76 36 / 073- 440 76 36
fn@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Bra byggande till låga kostnader!
Jenny Pennou
Samhällsplanerare
T: 08-440 76 42 / 073-440 76 42
jp@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Genom att tydliggöra samband mellan behov och funktioner skapas aktiva miljöer.
Jenny Pennou

Referensprojekt

Stora Mans, Långbro Park. Strandfastigheter i Sickla AB
Projektering av ombyggnad av Stora Mans, Långbro Park. Avseende ombyggnad av skolbyggnad, mark, fönsterbyte, tillbyggnad av sophus och hisshus.
Gestaltning och projektering av parkeringsyta, lekplatser och entréer.
Projekttid: 2007-2008

Tosterö, Strängnäs. Svenska Hem i Bromma AB
Förslag till detaljplaneprogram och dokumentation för bebyggelse omfattande ca 800 lägenheter, lokaler, restaurang, marina m.m.
Projekttid: 2008 – 2010

Djupvik, Strängnäs. Svenska Hem i Bromma AB
Förslag till detaljplaneändring för fritidshusområde och marina.
Projekttid: 2008 – 2010

Slottsbrinken, Mariefred. Mälardalens Tomt & Fastighet AB
Detaljplan för enfamiljshus.
Projekttid: 2007

Tomtaäng, Trosa. Mälardalens Tomt & Fastighet AB
Förslag, illustration för villabebyggelse.
Projekttid: 2009

Trevnaden, Mariefred. Mälardalens Tomt & Fastighet AB
Detaljplan för enfamiljshus.
Projekttid: 2005 – pågående

Hoxeltorp, Södertälje. TKJ AB, Tomas Shahho
Planförslag för bebyggelse omfattande flerfamiljshus, par-, rad-, och kedjehus.
Projekttid: 2011- pågående

Kv Överkikaren 31, Hilton Slussen. Pandox AB
Projektering av förfrågningsunderlag för markarbeten.
Projekttid: 2011

Nacka sjukhus. Locum AB
Ombyggnad plan 2. Ny rumsbildning. Bygghandlingar A-ritningar.
Projekttid: 2011

Kv. Almen. Brf Almen
Ändring av del av lokal till bostad. Projektering av planlösning. Bygglovshandlingar.
Projekttid: 2010-2011

Lommen 1, Köping
Bostadsanpassning. Ny planlösning till ut- och ombyggnad av villa. Bygglovshandlingar.
Projekttid: 2010-2011

Bernhardsberg 5, Danderyd
Bostadsanpassning. Bygglovshandlingar för ombyggnad av villa.
Projekttid: 2010-2011

Brädgård, Rotebro. 100 % proffs
Ombyggnad av brädgård. Bygglovshandlingar. Presentationsmaterial.
Projekttid: 2011-2012

Kontrollansvarig, projekt i urval:
C4-Hus AB:
Småhusområden i Ekerö kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun.

Brf Skulpturen:
Balkongbyte.

Formsättaren 7:
Utbyggnad av villa.

Fänriken 2:
Ny balkong.

Biljardpalatset:
Byte av ventilationsanläggning.

Ingemar 8:
Vindsinredning, sammanslagning av lägenhet.

Hägerberget 39:
Ombyggnad av lägenhet.

Kulsprutan 1:
Ombyggnad av restaurang.

Jenny Pennou
Samhällsplanerare
T: 08-440 76 42 / 073-440 76 42
jp@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Genom att tydliggöra samband mellan behov och funktioner skapas aktiva miljöer.
Arto Saarinen
Projektledare
T: 08-440 76 34 / 073-440 76 34
as@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Ett bra projekt bygger på planering och samverkan.
Arto Saarinen

Referensprojekt

Ängsnäs förskola, Projektledning Huge
Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska klassas som miljöbyggnad med sedumtak. Förskolefastigheten är cirka 5000 kvm med en inhägnad förskolegård om cirka 3500 kvm.
Projektstatus: Pågående pålning och markarbete / Planerad färdigställandetid: 2018 Q3.

Byggledare: World Trade Center, Stockholm.
Brandlarmsbyte i de allmänna utrymmena.

Brf Safiren 11 – Fasader och balkongprojekt , innergård och elstammar.
Framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning, byggledning med tid- och ekonomistyrning.

Brf Magne – Tak- Fasad- och balkongprojekt
Framtagande av programhandling med preliminär budget. Framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och kontraktsskrivning, byggledning med tid- och ekonomistyrning. Kontrollansvarig.
Projektkostnad: 13 000 tkr
Projekttid: 2014-2016

Brf Fridhem –Reling, ombyggnadsbesiktningar, takavvattning och ventilationsprojekt
Projektledning under produktionsskedet, ekonomistyrning.
Projekttid: 2011-

Bergnäs 26 Förskola – Huge Fastigheter AB
Beskrivning av uppdraget: Projekteringsledning och byggledning för förskola av passivhus standard.
Projektkostnad: 45 000 tkr
Projekttid: 2014-2016

Nacka Närsjukhus: Programarbete Tak, fasad och fönster – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekteringsledning för programarbete. Kalkylarbete, genomförandebeskrivning.
Projekttid: 2009

Nacka Närsjukhus, ventilationsprojekt – Landstingsfastigheter genom Locum AB
Projekteringsledare för ventilations- och kylprojekt Nacka Närsjukhus.
Projektkostnad: 18 000 tkr
Projekttid: 2008-2009

Arto Saarinen
Projektledare
T: 08-440 76 34 / 073-440 76 34
as@siljestroms.se
Klicka på bilden för att se referensprojekt
Ett bra projekt bygger på planering och samverkan.