KA ENLIGT PBL

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen
En kontrollansvarig är länken mellan byggherren och kommunen och uppgiften är kortfattat att hjälpa byggherren att uppfylla de byggnadstekniska krav som myndigheterna ställer.

KA:s roll är inte att vara projektledare, ge projekteringsanvisningar eller fungera som besiktningsman eller kontrollant, utan har till uppgift att se till att kontrollplanen och bygglagstiftningens krav följs. En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad.

Byggprocessen
Många känner inte till byggprocessens olika faser. Vi har tagit fram ett informationsblad som ger en snabb överblick. Ladda ner det här!

Rebecca Rudfjäll

VD

08-440 76 37
073-440 76 37
rr@siljestroms.se