BYGGNADSPROJEKTERING

Ett byggnadsverk skall skapa en bra och säker miljö för brukaren. Genom bra projektering baserat på lång erfarenhet och den senaste lagstiftningen kan detta uppnås.

Vi följer ständigt utvecklingen på detta område (ex. Boverkets krav på byggnadsutformning, EKS eller så kallade ”Eurokoder” som ställer krav på dimensioneringen, arbetsmiljölagstiftning osv.) så att du får en produkt som är ”up to date”. Ett byggnadsverk ska också kunna presenteras så att en entreprenör kan genomföra projektet. Vi har lång erfarenhet av att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar och kan erbjuda den detaljeringsgrad du önskar. Vi medverkar även under projektets genomförande för att säkerställa kvalitet och hantera ändrade förutsättningar.

Rebecca Rudfjäll

VD

08-440 76 37
073-440 76 37
rr@siljestroms.se