Fastighetsutveckling

Från start till mål
Siljeströms kan bistå med en rad tjänster kring fastighetsutveckling. Vi skapar intressanta och fungerande miljöer genom att se till kundens övergripande behov.

Redan på idéstadiet ser vi till att ha ett helhetsperspektiv vilket sedan löper som en röd tråd i projektet när vi tar fram handlingar för byggåtgärder, arbetar med samhällsplanering, planlösningar och informationssystem för fastigheter.

Rebecca Rudfjäll

VD

08-440 76 37
073-440 76 37
rr@siljestroms.se