Passivhuset, september 2015

Passivhus

Vad är ett passivhus? Ett passivhus skulle kunna beskrivas som byggnadernas Rolls Royce. Du får suverän komfort och bra prestanda. Men till skillnad från en lyxbil är driftskostnaden extremt låg jämfört med ett ”normalt” hus och investeringskostnaden endast marginellt/om alls större.

För att uppnå detta måste ett antal kriterier uppfyllas och följas av en högkvalitativ planering och genomföras med kloka material och systemval. Siljeströms kan hjälpa dig att uppnå detta oavsett om det är en bostad, kontor eller annan byggnad du planerar.

Passivhus är inget nytt. Det som brukar kallas för det första passivhuset byggdes 1991. Det finns mer än 25 års erfarenheter att ”konceptet” fungerar. Faktum är också att mycket av idéerna i ett passivhus många gånger är mycket tillämpliga inom all byggnation.

Utvärdering från projektet med passivhuset
Det har gått cirka två år sedan inflyttning i passivhuset utanför Eskilstuna. Precis som tidiga beräkningar visade har den unika grundläggningen utan betongplatta visat sig fungera mycket bra.

  • Kostnaden vid uppförandet av grundläggningen var ungefär hälften av en normal kostnad för betongplatta på mark.
  • Grundläggningen gav ett mycket torrt byggande utan besvärande torktider som betongen kan medföra.
  • De boende är framför allt mycket nöjda med komforten i huset samt de väldigt låga driftskostnaderna.

Läs mer om projektet i tidningen Branschaktuellt

Certifierad som passivhusexpert
Själva certifieringen – som föregås av en omfattande utbildning med slutlig tentamen – utfärdas av Passivhaus Institut i Tyskland. Att använda en certifierad passivhusexpert innebär en kvalitetssäkring för dig som beställare. Den byggnad som uppförs korrekt enligt kriterierna för passivhus kan också certifieras och godkännas som ett äkta passivhus vilket ökar husets värde.

IGPH – Intressegrupp Passivhus
IGPH driver en stor del av utvecklingen för passivhus i Sverige. De utbildar passivhusexperter och har ett stort kompetensnätverk både nationellt och internationellt. Siljeströms är medlemmar i IGPH. Läs mer på igpassivhus.se

Se fler bilder på passivhuset här.

Kontakta oss om du vill veta mer om att skapa ett hus med hög komfort och låg energiförbrukning.

 

Mattias Eklund

Byggnadsprojektering

08-440 76 43
073-440 76 43
me@siljestroms.se
Certifierad passivhusexpert

 

 

Artikel om Siljeströms passivhusarbete i Svensk Byggtidning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGPH Intressegrupp Passivhus