2018-05-29
Hur ser ansvaret ut mellan en beställare och entreprenör i fråga om informationsgivning i anbudsstadiet vid en totalentreprenad där parterna …
2017-11-09
Sedan 1 januari 2017 ska konstruktionsdokumentation tas fram enligt EKS 10, med uppgifter om förutsättningar för dimensionering och utförande. På …
2017-05-09
I en byggsektor i högkonjunktur och en het arbetsmarknad är det allt vanligare med hög personalomsättning och brist på rätt …
2017-02-06
I detta nyhetsbrev gör vi en tillbakablick och drar en del slutsatser kring Plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i …
2016-08-30
De senaste åren har Riskhantering i projekt (engelska Project Risk Management – PRM) blivit alltmer aktualiserat i både den privata …
2016-05-18
I slutet av december meddelade Högsta domstolen, HD, sin andra dom i det uppmärksammade fallet gällande enstegstätade husfasader, den s.k. …
2015-12-14
Det finns olika sätt att genomföra en förhandling mellan två parter. I principstyrd förhandling är målet att leverera värde för …
2015-09-24
Den innovativa grundläggningen av passivhuset utanför Eskilstuna har överträffat våra förväntningar. Siljeströms testade ett unikt system utan betong där huset …
2015-06-11
I maj anordnade Siljeströms ett frukostseminarium där advokat Krister Lindgren och Jur Kand Carolina Bergqvist från Andersson Gustafsson Advokatbyrå berättade …
2015-03-19
Varje byggprojekt är unikt och kräver en anpassad projektledning för att lyckas. Är ditt projekt enkelt, komplicerat eller komplext? Eller …