Brandlarmsbyte i de publika och tekniska delarna av World Trade Center, Stockholm. WTC har en totalyta på 150 000 m2 …
Siljeströms har hjälpt Brf Safiren med projektledning för renovering av fasad och balkonger. Projektet var lyckat och omnämndes i en …
Renovering av skollokaler i fastighet med särskilt bevarandevärde Arbetena med Kv. Mimer 8 fortsätter. Inom kort ska Byggnad 04 renoveras …
Östra grundskolan har fått en ny, modern samlingsyta när café och bibliotek renoverades. Siljeströms har hjälpt Huge med projekt- och …
På Edboskolan i Skogås har köket och matsalen byggts om så att dessa uppfyller alla myndighetskrav, tillsammans med en del …
På Danderyds sjukhus pågår planering, projektering och genomförande av flera projekt som alla ingår i Landstingets strategiska investeringar för framtidens …
Huge Fastigheter har nyproducerat Bergnäs, en förskola i passivhusstandard (FEBY 12). Siljeströms har hjälpt till med projekteringsledning och byggledning. Täthetskravet under …
Siljeströms hjälper Huge i projektet Ängsnäs ny förskola, med projektledning. Det ska bli 100 förskoleplatser, 5 avdelningar, och huset ska …
Tobin Properties har utvecklat 165 st omsorgsfullt designade bostäder mitt i Sundbyberg. Etapp A (Vintergatan) blir klart under första kvartalet …
Installation av heltäckande brand- och utrymningslarm på Stockholms stadshus. Projektet syftade till att installera nytt brandlarm med tillhörande komponenter och …